Состав правонарушения, его понятие и признаки

Розбираємося в деталях

Кожне суб'єктивне правопорушення є унікальним і має особливі характеристики. Його здійснює певний суб'єкт, воно обмежує права або законні інтереси інших осіб, відбувається воно в конкретному місці, в реальний проміжок часу за допомогою окремих предметів. Однак незважаючи на всю унікальність кожного окремо взятого правопорушення, серед безлічі їх можна знайти схожі за найбільш важливими ознаками. Щоб полегшити роботу правоохоронних органів, наука визначила таке поняття, як склад правопорушення. Він являє собою законодавчу конструкцію (модель), конкретизацію протиправності. Взагалі склад правопорушення - це певна законом сукупність юридично істотних об'єктивних і суб'єктивних ознак, які характеризують діяння як порушення права.склад правопорушення

Чим склад правопорушення відрізняється від самого правопорушення?

Будь-яке порушення права являє собою явище реальної дійсності. Воно має безліч індивідуально визначених ознак. У той же час склад правопорушення є абстрактним поняттям і містить в собі лише ті обставини, які мають юридичну важливість для визнання його забороненим. Він виступає як основа для кваліфікації діяння. Таким чином, ці поняття нетотожні.склад правопорушення цеОзнаки складу правопорушення

Виділяються чотири обов'язкові ознаки, які характеризують склад цивільного правопорушення з усіх боків. Розглянемо кожен з них окремо.

1. Об'єкт
Об'єктом правопорушення завжди є те, на що спрямовано діяння, чому воно завдає або ж може заподіяти шкоду. Їм завжди виступає якесь суспільні відносини, на яке звернено певним чином впливати або бездіяльність. Наприклад, об'єктом такого правопорушення, як хуліганство, вважається громадський порядок.

2. Об'єктивна сторона
Теж входить до складу правопорушення, характеризує зовнішню сторону протиправної поведінки, а також об'єктивні умови і обставини такого діяння. До неї відносяться саме діяння, наслідки, що наступили, а також причинний зв'язок, місце, час, обстановка, спосіб та інші факультативні ознаки.

3. Суб'єктивна сторона
Цей критерій відображає психічне ставлення особи до вчиненого нею протиправного дії або бездіяльності, а також до настали в результаті цього наслідків. Це поняття характеризується виною (умислом або неосторожноссклад цивільного правопорушенняма) і в той же час мотивом і метою.

4. Суб'єкт
Ця ознака складу правопорушення описує самого порушника права - винна юридична або ж фізична особа, яка досягла конкретного віку відповідальності, осудна. Кожен з вищевказаних ознак обов'язковий, відсутність будь-якого автоматично виключає наявність правопорушення. Наприклад, не рахується таким протиправне діяння, вчинене неосудним особою через відсутність суб'єкта. Виникнення такої конструкції, як склад злочину, значно допомогло в кваліфікації та оцінки конкретних правопорушень.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Оцените, пожалуйста статью