От чего зависит курс?

Від чого залежить курс?

Курс валюти - один з найбільш важливих показників економіки країни. Ясне розуміння факторів, що впливають на зміну валютного курсу, допоможе краще орієнтуватися в економічній ситуації в країні, а також на практиці застосовувати знання з даного питання для поліпшення власного фінансового благополуччя. Від чого залежить курс валюти, і які чинники роблять на нього найістотніший вплив, постараємося розібратися далі в нашій статті.

Ключові фактори, що впливають на курс валюти

Серед основних факторів, які безпосередньо впливають на курс валюти, можна виділити наступні:

Торговий баланс

Торговий баланс - це співвідношення імпортних і експортних операцій. Експорт забезпечує надходження в країну валюти, в той час як імпорт призводить до відтоку іноземних коштів з держави. Якщо торговий баланс зміщений в сторону імпорту, це неминуче позначається на національній валюті, курс якої знижується. Коли ж торговий баланс зміщений в сторону експорту, тобто країна більше експортує, ніж імпортує, курс національної валюти зміцнюється.

макроекономічні показники

До макроекономічних показників відноситься рівень безробіття, інфляції, внутрішній валовий продукт та інші. Для кожної країни характерна своя економічна політика і розрахунок певних показників. Проте, основні макроекономічні показники практично у всіх країнах залишаються незмінними. Від чого ж в даному випадку залежить курс валюти? Наприклад, якщо показники рівня інфляції та безробіття високі, курс національної валюти знаходиться в неминучому занепаді. Якщо ж в країні відбувається зростання виробництва, національна валюта зміцнюється.

Політика Центрального банку

Це один з основних факторів, що впливають на курс валюти. Тут можна виділити відразу кілька напрямків, нерозривно пов'язаних зі станом курсу національної валюти:

  • Емісія грошей-коли грошова маса зростає, цінність грошей падає, а значить і курс нацвалюти знижується;
  • Валютні інтервенціі- покупка і продаж на міжбанківському валютному ринку інвалюти по високого чи низького курсу сприяє зниження або збільшення її вартості;
  • Облікова ставка- чим нижче відсоток (облікова ставка рефінансування), за яким Центральний банк видає кредити комерційним банкам, тим стабільніший курс національної валюти;
  • Операції з борговими обязательствамі- для підвищення валютного курсу нацвалюти Центральний банк випускає і продає свої боргові зобов'язання - цінні папери, що гарантують отримання фіксованого доходу, а також можливість заробітку на підвищенні їх вартості. Таким чином він вилучає національну валюту з обігу, що спричиняє підвищення її вартості.

Великі інвестиційні проекти

На курс валюти певний вплив мають і майбутні плани держави, прямо або побічно пов'язані з відтоком або припливом інвалюти.

Довіра населення до національної валюти

Якщо населення вважає за краще зберігати кошти в іноземній валюті, значить на неї є підвищений попит, а це завжди негативно позначається на курсі національної валюти.

валютні спекуляції

Трапляється, що великі учасники міжбанківського або світового валютного ринку цілеспрямовано "розхитують" валютний курс для отримання спекулятивного доходу.

Форс-мажорні обставини

До форс-мажорних ситуацій, що безпосередньо впливає на курс валюти, можна віднести масштабні протестні рухи, теракти, масові страйки, серйозні природні катаклізми і військові дії.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Оцените, пожалуйста статью