Как найти периметр и площадь прямоугольника

Серед невичерпного різноманіття геометричних фігур є ті, які найбільш застосовні в нашому житті, наприклад, паралелограм, коло, овал і ін. Геометричні фігури всюди, в зв'язку з цим часто виникає необхідність визначення їх числових характеристик: площа, периметр, обсяг.

1
Прямокутник володіє багатьма відмітними особливостями, виходячи з яких вироблені правила обчислення його різних числових характеристик. Отже, прямокутник:

  • це плоска геометрична фігура;
  • це чотирикутник;
  • це фігура, у якої протилежні сторони рівні і паралельні, всі кути прямі, тобто по 90°.

2
Розглянемо знаходження значень периметра і площі прямокутника на конкретному прикладі:

  • є прямокутник ABCD;
  • боку AB і CD рівні 5 см;
  • боку BC і AD рівні 7 см.

Безимян1212ний

3
 Периметр або довжина кордону прямокутника - це сума довжин всіх сторін фігури. Виходячи з цього, периметр прямокутника обчислюється підсумовуванням числових значень всіх чотирьох його сторін. Периметр ABCD = 5 + 7 + 5 + 7 = 2?5 + 2?7 = 24 см.

Безимянни1

4
Для обчислення площі прямокутника існує проста формула: площа фігури дорівнює добутку значень будь-яких двох суміжних сторін, що мають загальний кут. Площа ABCD = AB ? AC = 5 ? 7 = 35 см.

Безимянни123й

Обчислення здійснюються в одну дію без використання складної обчислювальної техніки.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Оцените, пожалуйста статью