Взыскание долга с физического лица. исковое заявление о взыскании долга. взыскание долга по расписке

В даний час в Росії активно розвинена система кредитування. Позички і позики доступні не тільки для організацій, але і для громадян. Однак в умовах нестабільної економічної ситуації у багатьох осіб утворюються заборгованості. На практиці далеко не завжди нездатність виплатити кредит є наслідком погіршення фінансового становища. У планах деяких осіб погашення зобов'язань не було передбачено спочатку. Існує ще одна проблема, яка стосується позик. Деякі громадяни беруть в борг по розписці, але в силу тих чи інших обставин не можуть повернути кошти. стягнення боргу

актуальність питання

Стягнення боргів вважається сьогодні серйозною фінансовою проблемою. Останнім часом вона стає дедалі частіше на тлі непередбачуваності економічного режиму. При цьому найчастіше кредитори визнають безперспективність будь-яких заходів, спрямованих на стягнення боргів. Однак фахівці вважають, що це в корені невірна позиція. Заборгованість за зобов'язаннями завдає істотної шкоди репутації та ділових зв'язків кредитора, погіршує його власне фінансове становище. На думку аналітиків, навіть безнадійні борги можна стягнути. Для цього необхідно розробити комплекс ефективних заходів.

Варіанти вирішення проблеми

Стягнення боргу за договором може здійснюватися кількома способами:

  1. Мирним врегулюванням спору безпосередньо між позичальником і кредитором.
  2. Поступка права вимагати виконання зобов'язань третім особам.
  3. Судове стягнення боргів. стягнення боргу по розписці

Останнє, як правило, передбачає подальше звернення до приставам для порушення виконавчого провадження. Стягнення боргу по розписці може здійснюватися цими ж способами. Але в цьому випадку може виникнути більше складнощів. Вони обумовлені тим, що багато позичальників вважають розписку неофіційною папером, яка не має юридичної сили. Однак це велика помилка. Стягнення боргу по розписці в ряді випадків здійснюється після звернення в колекторське агентство. Слід сказати, що деякі банки також користуються їх послугами. Як правило, така необхідність виникає в разі визнання боргу безнадійним, коли кредитор використовував всі доступні йому методи, а звертатися в суд не бажає.

специфіка процесу

Стягнення боргу з організацій вважається більш перспективним заняттям, ніж повернення кредитів громадян. Справа в тому, що в першому випадку існує досить чітка і ефективна практика. При цьому заходи, які може використовувати служба стягнення боргів фінансових установ, підкріплюються законодавчими нормами. Основні відмінності між процедурами щодо фізичних осіб і підприємств складаються в необхідності надавати докази своїх вимог. Позовна про стягнення боргу з організаційрозглядається в арбітражі. Що стосується питань погашення зобов'язань громадян, то вони перебувають у віданні світових інстанцій і органів загальної юрисдикції. Якщо в якості відповідачів виступають юридичні особи та підприємці, неможливість виплатити кредит може призводити до банкрутства. Ця процедура передбачає ліквідацію підприємства з припиненням всіх прийнятих нею зобов'язань. Закон про банкрутство громадян вступив в дію лише в поточному, 2015 році. Тому практики в даному питанні ще вкрай недостатньо. служба стягнення боргів

Мирне врегулювання проблеми

Цей варіант вирішення питання вважається обов'язковим етапом. Найчастіше, при певному словесному впливі на позичальника, він знаходить можливості і погашає кредит. Служба стягнення боргів фінансової структури направляє в цьому випадку йому повідомлення. У ньому пред'являються претензії, вказується сума зобов'язань, вимоги повернути кошти в певний (розумний) термін. Крім цього, банк може запропонувати переглянути умови погашення кредиту. Доцільно направити аналогічного роду повідомлення та особі, яка передала кошти по розписці. Воно може бути передано особисто боржникові або відправлено поштою заказним листом. Всі дії при цьому необхідно фіксувати. Це означає, що при передачі особисто в руки боржнику слід розписатися в тому, що він повідомлення отримав. Якщо він відмовиться це зробити, то цей факт також необхідно зафіксувати. Потрібно це для того, щоб в разі виникнення необхідності подати позовну заяву про стягнення боргу були докази ухилення особи від погашення зобов'язань і прагнення кредитора врегулювати питання мирним шляхом.

переговори

Кредитор може запропонувати обговорити ситуацію, що склалася з боржником. Для цього доцільно залучити до переговорів компетентного юриста. Після того як боржник буде повідомлений належним чином про ситуацію, слід зібрати інформацію про наявність у нього ліквідного майна, провести перевірку його платоспроможності. Кредитор може запропонувати реструктуризувати борг. У цьому випадку потрібно підготувати відповідну угоду, в якому будуть прописані нові умови погашення зобов'язань. заяву про стягнення боргу

колекторські агентства

Ці організації також в деяких випадках можуть підключатися до досудового врегулювання питання. Слід зазначити, що, незважаючи на ряд обмежень в законодавстві щодо діяльності цих агентств, їх робота часто дуже ефективна. Стягнення боргу в цьому випадку відбувається швидше, ніж якби цим займалися виконавчі органи. Головним чином це обумовлюється тим, що дохід агентств формується за рахунок відсотка з погашеної суми. Проте експерти рекомендують ретельно зважити рішення. Діяльність колекторів може звернути на себе увагу правоохоронних органів.

поступка прав

У Росії працюють компанії, які здійснюють викуп заборгованості, проблемної в тому числі. Під час відвідування таких компаніям укладається угода, в рамках яких кредитор поступається своїм правом. Це досить зручний і простий спосіб позбутися від проблеми. Разом з цим він економічно невигідний. Пов'язано це з тим, що викуп заборгованості здійснюється за нижчою ціною, ніж розмір самого зобов'язання. Цим варіантом, як правило, користуються ті, кому терміново потрібні гроші. судове стягнення боргів

Позовна заява про стягнення боргу

Цей варіант вважається найбільш поширеним і досить дієвим. Заява про стягнення боргу має в обов'язковому порядку підкріплюватися документами, що свідчать про виникнення зобов'язань, ухилення від їх погашення позичальником. При дотриманні вимог щодо складання паперу уповноважений орган приймає справу до провадження. При задоволенні вимоги кредитора видається виконавчий лист. Стягнення боргу за ним здійснюють пристави. Крім цього, законодавство дозволяє кредитору запросити забезпечення виконання вимог. Це виражається в арешті майна боржника, заборону на здійснення тих чи інших дій, які можуть перешкодити стягненню (наприклад, користуватися рахунком в банку).

наказовий порядок

Стягнення боргу в цьому випадку здійснюється за спрощеною процедурою. Наказ виноситься одноосібно уповноваженою особою. Це означає, що в судове засідання сторони конфлікту не запрошуються. Цей наказ виступає в якості виконавчого документа. Розгляд питання здійснюється в більш короткий, порівняно з позовною судочинством, термін. Наказ набирає чинності негайно і відразу ж підлягає виконанню. позовну про стягнення боргу

Умови видачі акту

Наказовий порядок судочинства використовується в регламентованих законодавством випадках. Такий акт можна отримати в разі, якщо:

  • Вимога кредитора підкріплено нотаріально завіреним угодою.
  • Особа ухиляється від виконання аліментних зобов'язань (При відсутності проблем з визначенням батьківства).
  • Стягується заборгованість із зарплати, податків тощо.

Для отримання наказу також складається вимога відповідно до приписів законодавства. Його обов'язкові реквізити і зміст аналогічний до позовної заяви.

пристави виконавці

Після прийняття відповідного судового рішення, кредитор отримує виконавчий лист. З цим документом він прямує до приставам. Ці службовці мають ряд повноважень, в рамках яких можуть використовувати примусові заходи до відповідача для стягнення боргу. Як показує практика, діяльність приставів вельми ефективна. Однак в даному випадку вони не можуть гарантувати швидкого виконання судового акта. Крім цього, такого роду справ досить багато, що істотно сповільнює процес. стягнення боргу за договором

Кредитна структура

Якщо особа володіє інформацією, що стосується банківських рахунків, відкритих на ім'я боржника, то при зверненні до відповідної банківську організацію він може запросити списання коштів зобов'язаного особи. Щоб реалізувати це право, слід написати відповідний запит, вказати свої реквізити і прикласти виконавчий лист.

можливі складності

У кредитора можуть виникати різного роду проблеми. Ефективному стягненню часто заважає злість або роздратування щодо боржника. У деяких випадках зобов'язана особа намагається викликати співчуття у кредитора. Фахівці рекомендують не піддаватися емоціям і протягом всього процесу твердо дотримуватися своєї позиції.

  1. Відправляючи повідомлення в рамках мирного способу врегулювання конфлікту, кредитор наводить перелік можливих інформаційних і правових дій. Деякі з них позичальник може порахувати безпечними. У зв'язку з цим слід з увагою поставитися до складання цього списку, заздалегідь визначити ймовірність настання тих чи інших наслідків виходячи з власних можливостей і закону.
  2. У ряді випадків боржник думає, що сума зобов'язання незначна для того, щоб кредитор звертався до суду або робив ті чи інші серйозні дії. У цьому випадку доцільно зробити акцент на ймовірності залучення до відповідальності.
  3. У деяких випадках боржник намагається домовитися з кредитором. Він готовий платити частину суми, але намагається умовити займодателя піти на певні поступки щодо зобов'язань. Це обумовлюється тим, що при частковому погашенні заборгованості деякі загрози, на думку позичальника, стають неактуальними і менш обгрунтованими. Однак фахівці рекомендують наполягати на виконанні всіх зобов'язань без будь-яких поступок. При цьому слід звернути увагу боржника на те, що зазначені в повідомленні дії будуть приведені у виконання, якщо кредит не буде повернутий повністю.

Внимание, только СЕГОДНЯ!
Оцените, пожалуйста статью